× "Polityce Prywatności".
myLekarze.pl

(np. Ortopeda Częstochowa lub Jan Kowalski)

SPSK im. prof. W.Orłowskiego CMKP

Poradnia Chirurgii Plastycznej - Przychodnia

Informacje o komórce

Przychodnia, centrum wielospecjalistycznej opieki ambulatoryjnej

Poradnia chirurgii plastycznej

Funkcja ochrony zdrowia:

  • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Zakres świadczonych usług:

  • Chirurgia szczękowo-twarzowa
  • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Otorynolaryngologia
  • Chirurgia onkologiczna
  • Chirurgia plastyczna
  • Chirurgia stomatologiczna


Adres

22-6283010 do 19
Czerniakowska 231
00-416 Warszawa

Opinie

Oceń klinikę i uzasadnij komentarzem

Partnerzy:
lekarz lekarz kliniki EASY.LV
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.1